Tuesday, December 21, 2010

Mimpi Melihat Gunung

Mimpi melihat gunung atau bukit ta’birnya adalah orang-orang lelaki yang kira-kiranya menurut besar gunung atau bukit yang dilihat dalam mimpinya itu. Dan sedemikian pula mimpi melihat batu yang besar. Kadang-kadang mimpi melihat gunung atau bukit mengandung ta’bir derajat yang tinggi yang akan diraih oleh orang yang bermimpi.

Barang siapa mimpi mendaki gunung, maka akan mendapat martabat (jabatan). Hanya saja mimpi melihat batu besar ta’birnya orang lelaki yang keras, kasar, jahat perangai dan kasar. Mimpi melontarkan batu yang kecil menurut kebiasaannya bermaksud menerka atau mengagak-agak.


Bermimpi berdiri di atas gunung maksudnya ia dapat mengatasi lelaki yang hal ihwalnya seperti gunung itu (keras dan kasar).

Mimpi telah merobohkan gunung mengandung ta’bir membinasakan orang lelaki, sedang mimpi melubangi atau menggali gunung ta’birnya ialah ia melakukan tipu daya dan kilah pada orang lain.

Mimpi mendaki gunung ta’birnya mendapat kemuliaan, martabat (jabatan). Sedang mimpi mendaki gunung yang posisinya tegak ta’birnya ialah mengalami kesulitan dan kepayahan dalam menuntut urusan harta yang sedang diurus.

Mimpi mendaki keseluruhan gunung maksudnya terpuji, hanya saja mendaki dengan posisi berdiri tegak naik ke atas bermaksud akan menjumpai kepayahan dan kesulitan. Adapun mimpi naik ke atas sebagaimana dilakukan di waktu jaga, akan mendapatkan kemuliaan dan ketinggian martabat. Dan inilah naik yang terpuji.

Setiap naik dalam mimpi maknanya naik ke jenjang agama, harta dan derajatnya. Sedangkan mimpi melihat gunung, goa, dan pohon kayu maknanya perlindungan dan naungan.

Mimpi memindahkan batu yang besar dan gunung boleh dita’biri bahwa ia mempunyai maksud dan tujuan sesuatu urusan yang sulit dan berat dalam menanggung beban orang-orang lain seberat batu besar dan gunung itu sendiri.

Jangan Lupa mengisi komen di bawah ini yaa

Bagikan artikel ke: Facebook Twitter Google+

No comments: