Dunia Islam Berisi Artikel Islami, Al quran, Kitab Hadits, Arti Mimpi menurut islam, dakwah dan Kisah Islami, Download Murottal Al quran 30 Juz.

Mimpi tentang Leher, Dada

by TEGUH T.A , at 6:40 AM , has 0 comments
Bermimpi batang leher yang bertambah panjang menunjukkan ta’bir tentang tumpuan amanat dan agama. Adapun kurang dan bertambah pendeknya serta lemahnya mengandung ta’bir dia tidak mampu menanggung amanat itu. Sedemikian pula bermimpi tentang otak juga mengandung ta’bir tentang kepercayaan.


Dua tangan dan lengan sebelah atas siku menurut ta’birnya berbeda-beda. Kadang-kadang juga menunjukkan kepada akherat, kadang pribadi orang yang mimpi dan hal ihwalnya. Kesemuanya itu menjadi jelas apabila dalam mimpi itu ada ta’bir lain yang menjelaskannya.

Mimpi bahwasanya tangannya terpotong boleh dita’birkan dengan kematian saudaranya atau kawannya atau berpisah dengan serikatnya, jika ia berserikat.Sedemikian itu jika tangan yang terpotong itu tidak dibawanya. Dan jika dibawanya mengandung ta’bir akan memberi faedah kepada saudara, anak dan kawannya.

Mimpi bahwasanya tangannya senantiasa terpotong dan tidak terlihat darah ketika terpotong maka bermaksud ia menahan diri dari berbuat maksiat dan hal-hal yang harom. Begitu juga mimpi tangannya dihimpunkan pada batang lehernya.

Barang siapa mimpi sesungguhnya raja telah memotong tangannya maka mengandung ta’bir ia bersumpah dengan nama Alloh secara berdusta. Dan barang siapa yang mimpi tangannya memanjang maka ta’birnya ia akan mendapatkan harta yang banyak dan iklas membelanjakannya serta menunjukkan kedermawanannya. Mimpi pada tangannya mempunyai kekuatan menampar mengandung ta’bir bertambah kekuatan dan kemampuannya.


Jari-jari sebagai ta’birnya anak-anak saudara laki atau perempuan (keponakannya). Kadang-kadang mengandung maksud tentang sholat fardlu lima waktunya. Dan jika mimpi jari-jarinya bertambah atau berkurang maka hal ihwal anak keponakan atau sholat fardlunya sedemikian itu pula adanya, jika memang ta’birnya ada yang berkaitan dengan hal ihwalnya itu.

Kuku mengandung ta’bir kekuatan manusia dan hal ihwalnya, sebab dengan memakai kukulah manusia mengisik badannya.

Dada boleh dita’birkan santun dan kesabaran seseorang. Maka apabila bermimpi bahwasanya dadanya sesak atau lapang, sebagai pertanda sifat santun dan sabarnya pun serupa dengan itu adanya.


Buah dada atau payudara bermaksud anak-anak perempuannya. Perut bermaksud harta seseorang dan anaknya. Jika ia mimpi perutnya kurang dari keadaan yang sebenarnya maka ta’birnya adalah banyak harta dan anaknya.

Mimpi tentang perut dan isinya bermaksud harta yang tersimpan lagi yang terhimpun. Mimpi makan isi perutnya atau hatinya atau keduanya atau apa saja yang berada dalam perutnya dan dia mimpi bahwasanya ia membawa isi perutnya sendiri atua milik orang lain maka mengandung ta’bir ia akan dapat menghasilkan harta yang tersimpan.

Setiap yang terbit dari badan manusia dan hidupnya dari dalam tubuh manusia itu sendiri, seperti ulat dalam perut, kutu dan semacamnya maka boleh mengandung ta’bir tentang harta curian. Barang siapa mimpi melihat kutu atau ulat bertaburan dari tubuhnya atau dari sebagian anggota badannya maka dapat dita’birkan akan mendapat harta dan anak yang banyak.

Rusuk lelaki maksudnya isterinya. Mimpi melihat suatu kejadian pada tulang rusuknya berarti ada suatu kejadian pada istrinya.

Tulang belakang boleh bermaksud kejayaan dan keelokan seseorang. Namun kadang mengandung maksud tentang anak, karena anak tidak keluar dari tulang belakang itu (dalam asal kejadiannya).

Belikat boleh dita’birkan dengan istrinya. Jika mimpi ada suatu kejadian pada belikat, maka bermaksud hal ihwal yang terjadi pada istrinya.

Glan penis atau zakar manusia. Jika mimpi zakarnya putus maksudnya bahwa anaknya mati, atau orang yang mimpi itu sendiri yang akan mati dan terputus pula zakarnya. Jika mimpi zakar nya berlebihan atau berkurang dari kebiasaan manusia maka mengandung ta’bir bahwa yang mimpi keadaan zakar nya yang serupa itu pula. Mimpi punya dua zakar atau lebih maka ia memiliki anak sebanyak itu pula.

Dua buah pelir ta’birnya ialah anak-anaknya yang perempuan. Mimpi buah pelir kiri ta’birnya kejadian anak. Karenanya jika terlihat dalam keadaan, terkerat atau jatuh ta’birnya ai tiada berketurunan anak lagi.

Dua paha mengandung ta’bir keluarga dan kerabat dari pihak lelaki. Mimpi melihat pahanya sendiri mengandung ta’bir dia akan pindah dengan keluarga dan kaumnya.

Lutut, betis dan tapak kaki mengandung ta’bir tentang harta seseorang dan usaha penghidupannya yang menjadi sumber pokok dalam hidupnya. Mimpi tentang lutut, betis dan tapak kaki bermaksud kelapangan rizki dan usahanya.

Jari-jari kaki mengandung ta'bir tentang perhiasan, harta seseorang.

Urat putih bermaksud tentang hal ihwal yang disukai dan disayangi.

Kulit bisa dita’birkan dengan harta warisnya sesudah mati.
TEGUH T.A
About
Mimpi tentang Leher, Dada - written by TEGUH T.A , published at 6:40 AM , categorized as ta'bir mimpi . And has 0 comments

0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
loading...
Copyright ©2013 dunia islam by
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger
-->