Dunia Islam Berisi Artikel Islami, Al quran, Kitab Hadits, Arti Mimpi menurut islam, dakwah dan Kisah Islami, Download Murottal Al quran 30 Juz.

Fakir Tapi Dermawan

Fakir Tapi Dermawan

by TEGUH T.A , at 9:34 PM , has 0 comments
Di Mesir terdapat seorang budiman yang selalu berbuat baik dan mengumpulkan dana untuk orang-orang fakir miskin. Jika ada seseorang yang me...
Tawadhu' Dalam Sedekah

Tawadhu' Dalam Sedekah

by TEGUH T.A , at 9:04 AM , has 0 comments
Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Alma bin Kharijah rah.a., "Telah terdengar olehku sebagian kebiasaan baikmu, beritahukaniah kep...
Berharap Agar Kambingnya Sakit

Berharap Agar Kambingnya Sakit

by TEGUH T.A , at 8:26 AM , has 0 comments
A'masy Sulaiman bin Mahran rah.a. adalah seorang muhaddits yang masyhur. Ia berkata, "Aku mempunyai seekor kambing yang sedang sak...
Sedekahnya Melebihi Raja

Sedekahnya Melebihi Raja

by TEGUH T.A , at 8:10 PM , has 0 comments
Pada suatu ketika, Laits bin Sa'ad rah.a. mengetahui bahwa Harun Ar Rasyid telah memberikan uang sebanyak 500 dinar kepada Imam Malik r...
Beli Rumah, Lalu Disedekahkan

Beli Rumah, Lalu Disedekahkan

by TEGUH T.A , at 12:53 PM , has 0 comments
Abdullah bin Amir bin Kuraiz rah.a. membeli sebuah rumah Khalid bin Uqbah Umawi r.a. seharga 90.000 dirham untuk keperluan pribadinya. Keti...
Musafir Yang Dermawan

Musafir Yang Dermawan

by TEGUH T.A , at 8:48 AM , has 0 comments
Ketika seorang Quraisy sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang fakir yang sakit, dan berbagai musibah telah menimpanya membuat d...
Bersedekah Di Alam Kubur

Bersedekah Di Alam Kubur

by TEGUH T.A , at 8:04 PM , has 0 comments
Suatu ketika, sebuah rombongan dari Arab menziarahi makam seseorang yang sangat dermawan. Perjalanan yang ditempuhnya cukup jauh. Pada mala...
Bersedekah Malah DiPenjara.. ??

Bersedekah Malah DiPenjara.. ??

by TEGUH T.A , at 11:28 AM , has 0 comments
Abu Martsad rah.a. adalah seorang dermawan yang terkenal. Pada suatu ketika, datanglah seseorang kepadanya dan membaca beberapa bait syair ...
Sedekah Di Musim Paceklik

Sedekah Di Musim Paceklik

by TEGUH T.A , at 8:32 AM , has 0 comments
Pada suatu ketika, di Mesir terjadi kelaparan. Abdul Hamid bin Sa'ad rah.a, seorang Gubernur Mesir berkata, "Akan aku katakan kepa...
3 Pengaduan, 3 Jawaban Yang Tepat

3 Pengaduan, 3 Jawaban Yang Tepat

by TEGUH T.A , at 9:13 AM , has 0 comments
Sa'id bin Amir r.a adalah seorang gubernur di Himsh pada masa khalifah 'Umar r.a. Penduduk Himsh sering mengadukan keluhan tentang ...
Iman Seorang Penggembala Kambing

Iman Seorang Penggembala Kambing

by TEGUH T.A , at 8:40 PM , has 0 comments
Nafi' r.a. berkata, "Pada suatu ketika Abdullah bin Umar r.huma. bersama pelayannya bepergian ke luar kota Madinah. Pada saat maka...
Kedermawanan Seorang Budak

Kedermawanan Seorang Budak

by TEGUH T.A , at 8:59 PM , has 0 comments
Pada suatu ketika, Abdullah bin Ja'far r.huma. melewati sebuah kebun buah-buahan di Madinah Munawarah. Di kebun tersebut penjaga kebunn...
Siapakah Yang Paling Dermawan ?

Siapakah Yang Paling Dermawan ?

by TEGUH T.A , at 9:17 PM , has 0 comments
Waqidi rah.a. menceritakan kisahnya, "Saya mempunyai dua orang teman, yang satu dari Bani Hasyim, dan yang lain bukan dari Bani Hasyim...
Dipermalukan, Tapi Malah Bersyukur Bisa Sedekah

Dipermalukan, Tapi Malah Bersyukur Bisa Sedekah

by TEGUH T.A , at 9:11 PM , has 0 comments
Aban bin Utsman rah.a. berkata, "Pada suatu hari, seorang laki-laki merencanakan untuk mempermalukan dan mengganggu Abdullah bin Abbas...
Kedermawanan Aisyah R.Ha Dalam Sedekah

Kedermawanan Aisyah R.Ha Dalam Sedekah

by TEGUH T.A , at 8:57 PM , has 0 comments
Pada suatu ketika, Munkadir rah.a. datang kepada Aisyah r.ha. untuk mengutarakan keperluannya yang sangat mendesak, yakni untuk meminta ban...
Laksana Hujan Yang Menyirami Siapa Saja

Laksana Hujan Yang Menyirami Siapa Saja

by TEGUH T.A , at 9:52 AM , has 0 comments
Seseorang telah datang kepada Abdullah bin Ja'far r.huma. dan membaca dua bait syair.. Kebaikan dan perbuatan baik akan menjadi suatu...
Sebatang Pohon Kurma Di Surga

Sebatang Pohon Kurma Di Surga

by TEGUH T.A , at 9:46 AM , has 0 comments
Abdullah bin Abbas r.huma. berkata, "Di rumah seseorang, ada sebatang pohon kurma. Ujung pohon kurma tersebut condong di atas rumah te...
Jaga keselamatan Sesama Muslim

Jaga keselamatan Sesama Muslim

by TEGUH T.A , at 9:52 PM , has 0 comments
Pada suatu hari (kemungkinan besar pada waktu malam), Abdullah bin Amir bin Kuraiz r.a., saudara sepupu Ustman r.a. keluar dari dalam masji...
Seekor Kambing Kurus Ditukar 4000 Kambing, Juga Dinar

Seekor Kambing Kurus Ditukar 4000 Kambing, Juga Dinar

by TEGUH T.A , at 8:33 AM , has 0 comments
Abul Hasan Madani rah.a. berkata, "Ketika Hasan r.a., Husain r.a., dan Abdullah bin Jafar r.a. sedang melakukan perjalanan untuk melak...
Sedekahnya Abdullah bin Abbas r.a

Sedekahnya Abdullah bin Abbas r.a

by TEGUH T.A , at 9:20 AM , has 0 comments
Suatu ketika, beberapa orang Qori' (hafizh-hafizh Al-Qur'an) dari Bashrah datang kepada Abdullah bin Abbas r.huma, dan mereka berka...
Hasan R.a Sedih, Meski Telah Bersedekah

Hasan R.a Sedih, Meski Telah Bersedekah

by TEGUH T.A , at 9:31 PM , has 0 comments
Ketika seseorang datang kepada Hasan r.a. untuk meminta bantuan sambil menyebutkan keperluan-keperluannva, Hasan r.a. berkata, "Karena...
Kisah Abu Bakar Ash Shiddiq yang Dermawan

Kisah Abu Bakar Ash Shiddiq yang Dermawan

by TEGUH T.A , at 11:26 AM , has 0 comments
Selama masa hidupnya, kisah-kisah tentang kedermawanan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. begitu banyaknya, sehingga sangat sulit untuk dikumpulkan...
Jangan Jadi Orang Yang Bangkrut

Jangan Jadi Orang Yang Bangkrut

by TEGUH T.A , at 10:16 PM , has 0 comments
Baca dulu .... --- Sejuta Ruh Dari Neraka Nabi saw. bersabda, "Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada...
Sejuta Ruh Dari Neraka

Sejuta Ruh Dari Neraka

by TEGUH T.A , at 10:00 PM , has 0 comments
Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya surga itu diberi wewangian dan dihiasi dari tahun ke t...
Pahalanya Lebih Utama Daripada 10 Tahun I'tikaf

Pahalanya Lebih Utama Daripada 10 Tahun I'tikaf

by TEGUH T.A , at 9:47 PM , has 0 comments
Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa suatu ketika ia beri'tikaf di masjid Rasulullah saw. lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya, ...
Fadilah I'tikaf di Masjid

Fadilah I'tikaf di Masjid

by TEGUH T.A , at 8:14 PM , has 0 comments
Dari Ibnu Abbas r. a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda mengenai orang yang beri'tikaf, bahwa dia terjaga dari dosa-dosa dan di...
I'tikaf di 10 Malam Terakhir Ramadan

I'tikaf di 10 Malam Terakhir Ramadan

by TEGUH T.A , at 10:16 AM , has 0 comments
Dari Abu Said al Khudri r.a., bahwa Rasulullah saw beri'tikaf pada 10 hari awal bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkan pada 10 pertengaha...
Makna I'tikaf Yang Sebenarnya

Makna I'tikaf Yang Sebenarnya

by TEGUH T.A , at 10:32 PM , has 0 comments
I'tikaf adalah tinggal di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Menurut mazhab imam Abu Hanifah jenis i'tikaf itu ada tiga: 1. I&...
Copyright ©2013 dunia islam by
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger
-->