Dunia Islam Berisi Artikel Islami, Al quran, Kitab Hadits, Arti Mimpi menurut islam, dakwah dan Kisah Islami, Download Murottal Al quran 30 Juz.

Mimpi Tentang Sapi/Lembu

by TEGUH T.A , at 8:22 PM , has 1 comment
LEMBU JANTAN, bermaksud tentang lelaki yang gemuk, dan sebagai salah seorang yang bekerja pada. pemerintah, atau boleh juga mengandung ta'bir tentang lelaki yang mempunyai kemanfa'atan dan kekuatan, apabila lembu jantan yang dilihat dalam mimpinya itu adalah lembu yang bertanduk. Apabila lembunya tidak bertanduk, maka sebagai ta'birnya adalah : lelaki hina dina, pendek, yang kehidupannya susah.


LEMBU BETINA, mengandung ta'bir tentang keadaan tahun dan kadang-kadang mengandung ta'bir orang wanita.

Bermimpi bahwa dia mengendarai lembu jantan atau yang memilikinya, maka dia akan mendapat pekerjaan dari pemerintah dan dalam pekerjaan itu dia mencapai kebaikan serta dia sendiri memang berbakat sebagai pegawai pada bidang itu, lagi pula dia mendapat kebaikan dan perlindungan dari pemimpinnya.

Jika lembu jantan itu masuk ke dalam rumahnya, dan diambil pemeliharaannya, maka ta'birnya, dia menjaga harta yang telah dihasilkannya dan unta jantan itu mengandung ta'bir menambahkan kebaikannya.

Barang siapa yang bermimpi bahwasanya dia memiliki lembu jantan yang banyak, maka sesungguhnya dia menjadi hakim atas harta dan jadilah pula dibawah kekuasaannya. Dan jika dia bermimpi bahwasanya lembu jantannya menanduk kepadanya, maka sesungguhnya dia akan terpecat dari pekerjaannya, dan mengalami kemudhoratan sesuai dengan tanduknya.

Apabila tanduknya itu pecah, maka dia akan mendapat sesuatu perkara yang dibenci dari pekerjaannya, dan hampir saja dilakukan pemecatannya. Dan tanduk lembu jantan mengandung ta'bir tentang kejayaannya, hartanya dan kedamaiannya.

Jikalau ada seorang wanita bermimpi, bahwasanya dia mengendarai lembu jantan, maka sebagai pertanda sesungguhnya dia akan dinikah oleh lelaki yang sifatnya seperti yang telah disebutkan di atas. Ta'bir yang sedemikian itu apabila dia tidak mempunyai suami. Akan tetapi jika dia telah bersuami, maka suaminya tunduk dan patuh, kepadanya.


Adapun daging lembu jantan yang biasa diperkerjakan, mengandung ta'bir hartanya, sedangkan kulitnya mengandung ta'bir harta warisnya. Karena barang siapa yang bermimpi sesungguhnya dia menyembelih lembu jantan dan membagikan dagingnya, maka ta'birnya : dia akan mati.

Jika lembu jantan itu tidak biasa dipekerjakan, sedangkan orang yang dilihat dalam mimpinya itu adalah orang yang bermukim di tempat itu, maka boleh sebagai isyarat bahwa orang itu akan mati dan dibagi semua hartanya.

Barang siapa yang bermimpi sesungguhnya dia menyembelih lembu jantan atau anak lembu yang belum sampai umur dipekerjakannya, maka boleh dita'birkan bahwa dia akan menggagahi (memaksa) orang lain dan dia memakan hartanya sebelum matinya. Takwil yang sedemikian itu, tidak sama dengan orang yang bermimpi menyembelihnya dan memakan dagingnya.

BANYAK LEMBU, yang tidak dikenal dan tidak ada pemiliknya apabila dimimpikan masuk ke dalam sebuah tempat, atau kampung, maka ta'birnya ialah : penyakit, atau wabah sampai yang akan terjadi pada. tempat atau kampung itu. Lebih-lebih lagi apabila lembu-lembu itu berbeda-beda warnanya atau yang berwarna merah, atau yang kuning.


Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa bermimpi melihat lembu betina mengandung ta'bir tentang tahun, dan kadang-kadang orang wanita. Adapun bermimpi melihat lembu betina yang hitam adalah mengandung ta'bir tahun kesuburan, dan apabila berhimpun lembu-lembu betina, maka ta'birnya juga mengandung maksud tahun-tahun kesuburan menurut keadaan gemuknya lembu yang dilihat dalam mimpinya itu. Jika dilihat lembu betina itu yang kurus, maka boleh mengandung ta'bir tentang tahun-tahun tidak turun hujan (kemarau panjang).

Bermimpi melihat lembu betina yang gemuk, mempunyai ta'bir tahun kesuburan, jika lembu yang dilihat dalam mimpinya itu kepunyaannya, atau kepunyaan penduduk sekampung dengannya.

Daging lembu yang mengandung ta'bir tentang harta pada tahun itu dan sedemikian pula kulit dan kotorannya juga mengandung ta'bir tentang harta yang diusahakan pada tahun itu. Semua kotoran binatang mengandung ta'bir tentang harta. Hanya saja tentang haram dan halalnya tergantung baunya. 

Dan seperti itu pula setiap kotoran apa saja yang keluar dari perut dalam keadaan yang banyak (seperti kotoran lembu-penterjemah). Akan tetapi ta'birnya adalah harta yang haram dan tidak ada kebaikannya sama sekali, sedangkan hal itu sudah diuraikan dalam bab kotoran yang telah diterangkan pada penjelasan terdahulu. 

Lemak lembu betina dan susunya mengandung ta'bir tentang harta dan kesuburan tentang kekayaan bagi orang yang mendapatkan serta memilikinya.

Apabila seseorang bermimpi bahwasanya dia memerah lembu betina dan meminumnya sekali, maka dia akan menjadi kaya apabila dia fakir, dan jika dia sudah kaya, maka akan bertambah menanjak terus kekayaannya, dan jika dia seorang budak belian, maka akan menjadi merdeka dan dia akan kawin dengan tuan wanita yang memerdekakannya. Dan andaikata seseorang melihat lembu betina bunting maka mengandung ta'bir tentang tahun yang diharap kebaikannya dan kesuburannya dan memang nyatalah keadaannya seperti itu.
TEGUH T.A
About
Mimpi Tentang Sapi/Lembu - written by TEGUH T.A , published at 8:22 PM , categorized as ta'bir mimpi . And has 1 comment

1  comment Add a comment
apakah semua mimpi tu bisa jadi kenyataan ya?
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
loading...
Copyright ©2013 dunia islam by
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger
-->