Dunia Islam Berisi Artikel Islami, Al quran, Kitab Hadits, Arti Mimpi menurut islam, dakwah dan Kisah Islami, Download Murottal Al quran 30 Juz.

Mimpi Sutra, Surban, Sarung Pedang

by TEGUH T.A , at 7:10 PM , has 0 comments
Mimpi pakaian ta’birnya berbeda-beda menurut bentuk, jenis dan bahannya. Maka bahan-bahan pakaian dari sutra apapun jenisnya mengandung ta’bir kerajaan dan harta yang harom. Mimpi memakai pakaian dari bulu maknanya ialah ia akan mendapat harta yang banyak dan agama yang baik. Rambut,bulu yang lembut dan kapas, bukan bulu yang kasar dan kain dari bahan kulit bukan dari kapas dan bukan pula kain selimut. Kesemuanya itu mengandung ta’bir menghimpun harta duniawi dan agamanya.
Baju mengandung ta’bir tentang hal ihwal lelaki, agamanya dan keduniaannya, yang sebagai ukurannya menurut keadaan bajunya. Maka barang siapa mimpi melihat baju yang rusak, sedangkan dalam mimpinya itu mengandung ta’bir lain yang buruk maka boleh sebagai pertanda bahwa pemiliknya akan mati dengan segera.

Kotoran pada pakaian mengandung ta’bir kurang baik bagi pemilik pakaian itu, tentang agama dan keduniaannya. Sedang kotoran pada kepala, rambut dan badan mengandung ta’bir kesusahan, kesedihan dan kesulitan.

Pakaian yang putih dan bersih mengandung ta’bir bagus bagi pemiliknya. Mimpi menyambung pakaian yang sudah kotor, berlubang dan buruk mengandung ta’bir fakir dan senantiasa berhajat kepada kawannya bagi orang yang mimpi memakainya

Pakaian bertambal pada tempat yang sebagian dan sebagian yang lain mengandung ta’bir yang lebih fakir dan lebih berhajat lagi pada orang lain.

Mimpi memakai pakaian putih yang bersulam mengandung ta’bir bahwa ia menghimpun urusan duniawi dan ukhrowinya. Menurut ta’bir lain ia akan menjabat suatu jabatan tinggi pada pemerintahan dan akan mendapat sebutan yang baik.

ARTI MIMPI SUTRA, SURBAN, SARUNG PEDANG

Sorban dapat menunjukkan ta’bir tentang kekuasaan seseorang dengan ukuran serban yang dililitkan pada kepalanya. Jika bahannya dari sutra dan sutra halus, maka kekuasaannya merusakkan agama dan duniawinya, sedang harta yang berasal darinya adalah harta yang harom.

MIMPI SUTRA, SURBAN, SARUNG PEDANG

Jika terbuat dari bahan kapas atau bulu yang kasar maka kekuasaannya menjadi perbaikan dalam agama dan duniawinya. Sedang warna serban dalam ta’birnya sama dengan warna pada pakaian (InsyaAlloh akan dijelaskan tersendiri).

Kopyah mengandung ta’bir pimpinan, bisa juga berupa modal pokok usahanya atau saudara lelakinya, anaknya, tuannya atau rajanya. Oleh karena itu barang siapa mimpi bahwa kopyahnya yang bagus atau buruk maka sedemikian itu pulalah ihwal pimpinannya. Dan jika kopyahnya dilihat buruk atau kotor atau sobek, maka ta’birnya jahat hal ihwal pimpinannya serta dirundung susah, sedih dan prihatin.

Pakaian sebelah luar menunjukkan ta’bir memperoleh kegembiraan. Jubah yang dilapirkan boleh dita’birkan dengan wanita. Demikian juga mimpi tentang selimut, celana, tikar, bantal, tilam, kasut. Mimpi melihat salah satu dari kesemua itu dalam keadaan terbakar, terlepas dari badannya, atau dipaksakan atasnya maka ta’birnya dia akan bercerai dengan isterinya sebab thalak atau mati.
Dan barang siapa mimpi bahwa benda-benda tersebut dilarang atau dicuri maka mengandung ta’bir bahwa ia hampir mencerai istrinya tapi tidak jadi. Kadang mimpi tentang selimut dan semacamnya mengandung ta’bir tentang anak wanita. Maka sekiranya ia punya anak wanita maka ta’birnya pun menyangkut dengannya pula.
Barang siapa mimpi bahwa kasutnya terbakar dan tidak tersisa sama sekali maka mengandung ta’bir istrinya mati. Kadang mimpi yang menyangkut tentang salah satu dari kasutnya ta’birnya adalah kawan atau saudara laki-lakinya. Maka mimpi salah satu kasutnya terbakar atau terlepas dan ia berjalan hanya dengan satu kasut maka sebagai pertanda bahwa ia akan berpisah dengan kawan serikatnya, saudara laki atau wanitanya.
Sarung pedang menunjukkan ta’bir pemeliharaan hartanya. Jika mimpi sarung pedangnya dalam keadaan utuh, tidak sobek atau semacamnya atau berbau wangi maka ta’birnya ia akan mengatur harta zakat dan menjaganya dari kerusakan dan menuntaskan, serta memperbaiki urusan yang berkaitan dengannya. Tapi jika pedang didapati sudah koyak atau ada bagian yang hilang maka ta’birnya ia adalah pembangkang pemberi zakat dan sedekah, lagi pula tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menunaikannya.
Wal ‘iyaadzu bil laahi min dzaalik.
TEGUH T.A
About
Mimpi Sutra, Surban, Sarung Pedang - written by TEGUH T.A , published at 7:10 PM , categorized as ta'bir mimpi . And has 0 comments

0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
loading...
Copyright ©2013 dunia islam by
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger
-->