Saturday, December 25, 2010

Mimpi Melihat Bulan Dan Planet

Bulan ta’birnya adalah menteri kerajaan dan kadang-kadang ta’birnya adalah isteri atau anak yang molek. Barang siapa bermimpi bahwasanya dia mempunyai bulan atau memperolehnya maka dia akan memiliki jabatan menteri.

Arti Mimpi Melihat Bulan Dan Planet

Dan jika bulan itu bergerhana atau berwarna merah atau gelap, maka ta’birnya adalah perubahan atau keadaan yang mengandung unsur negatif yang terjadi pada diri orang yang masih ada hubungannya dengan bulan yang dimimpikan itu.

Dan jika bermimpi melihat salah satu dari planet-planet, maka penta’birannya akan memperoleh kemuliaan dari menteri atau dari orang lain dari golongan orang-orang mulia.

Akan tetapi mimpi melihat bulan dapat juga mengandung penta’biran sesuatu hal yang kurang disukai, karena bulan juga dapat menunjukkan pengertian ta’bir lelaki yang menjadi dukun (tukang meramal nasib)

Mimpi melihat bulan seolah-olah berada di dalam kamarnya dan dibawa dengan tangannya, maka mengandung ta’bir anak yang bermanfaat. 

Dan bermimpi melihat bulan berada dalam rumahnya atau pada tilamnya, mengandung ta’bir memperoleh isteri yang kecantikannya menurut kadar keadaan bentuk bulan yang dimimpikan itu. Seandainya yang bermimpi itu wanita, maka dia akan dikawin oleh seorang lelaki yang rupawan. 

Sedangkan bermimpi melihat bulan sabit yang terbit pada tempat terbitnya bukan pada permulaan hari bulan, maka dia akan didatangi raja atau anak atau orang yang melawat atau kedatangan urusan yang baru.

Jangan Lupa mengisi komen di bawah ini yaa

Bagikan artikel ke: Facebook Twitter Google+