Dunia Islam Berisi Artikel Islami, Al quran, Kitab Hadits, Arti Mimpi menurut islam, dakwah dan Kisah Islami, Download Murottal Al quran 30 Juz.

Arti Mimpi Tukang Emas dan Tukang Sayur

by TEGUH T.A , at 8:20 PM , has 0 comments
PENJUAL SAYUR

Mengandung ta'bir tentang lelaki arif dengan ucapan manusia yang ahli diplomasi, lagi yang bersih dari 'aib, dan cerca manusia.

TUKANG TEMPA UANG PERAK DAN EMAS

Mempunyai pengertian ta'bir tentang lelaki yang senantiasa silih berganti dalam pertengkaran dan kasus-kasus diantara manusia.


TUKANG PANGKAS Rambut 

Bisa mengandung makna tentang lelaki yang jutawan yang banyak berbuat kemadhorotan dan juga kemanfaatan.

TUKANG PERISAI

Mengandung pengertian, bahwa dia adalah lelaki yang pekerjaannya mengangkut dan memindahkan manusia seperti para sopir atau pilot atau sesamanya.

PENJUAL DAGING, PENGEMBUS API DALAM SUATU PERUSAHAAN, TUKANG KACA ATAU BOTOL, TUKANG PENATU ATAU DOBI, PENYELAM

Kesemuanya mengandung ta'bir yang sejenis dengan tukang pemangkas rambut, hanya saja menyangkut dengan orang wanita.

GURU ULAMA'

Yang mengajar kepada manusia dan anak-anak. Lalu jikalau dia dilihat sebagai seorang guru yang menyimpang dari ajaran agama, maka mempunyai makna
ta'bir tentang sultan atau menteri, akan tetapi jika dia melihat dalam mimpinya bahwa guru beserta dengan para siswanya, maka sebagai ta'bir ialah dia akan berumur panjang sampai tua renta.
KASIR

Bisa dita'birkan dengan lelaki yang banyak keturunan dan anak-anaknya, hanya saja sosial ekonominya lemah (penghidupannya mengalami kesusahan)

TUKANG TENUN

Mengandung ta'bir tentang musafir

TUKANG BATU

Mempunyai pengertian ta'bir tentang lelaki yang dibawah tanggung jawabnya banyak orang bertaubat kepada Allah.
TUKANG SAYAT

Mengandung ta'bir tentang penganjur atau yang menjadi pimpinan.

AHLI NUJUM ATAU AHLI FALAK, TUKANG TENUNG DAN TUKANG SIHIR

Mengandung ta'bir tentang lelaki yang banyak dustanya, hanya saja dia orang yang dekat dengan kerajaan (penguasa).

TUKANG JAMPA-JAMPI DAN ORANG YANG MEMPUNYAI JAMPA-JAMPI

Bisa dita'birkan dengan lelaki yang menipu manusia dengan memakai ucapan yang meyakinkan dan manis.

TUKANG MANTERA, PENGGEMBALA, KULI, PENJINAK BINATANG

Seluruhnya mengandung ta'bir tentang para pejabat dan penguasa pemerintahan.

NELAYAN DAN PEMANCING

Mengandung ta'bir lelaki yang mempunyai keluarga yang menjadi pimpinan manusia.

TUKANG PHOTO

Sebagai ta'birnya ialah : lelaki yang mendustakan kepada Alloh swt.

PENJUAL MINYAK

Bagi orang yang bermimpi berteman dan bergaul dengannya, bisa dita'birkan kepada lelaki yang suka berhias, bersolek dan berdandan.

TUKANG GALI

Jika dia seorang lelaki yang terpercaya maka sebagai tabirnya ialah orang yang tenggelam dalam lautan iimu dan hikmah. Dan jikalau tidak, maka mengandung ta'bir tentang lelaki yg mencari sesuatu.

PENGGALI KUBUR DAN TANAH

sebagai ta'birnya; Jika dia. bermimpi bahwa kubur itu dijauhkan dari tempat tinggalnya, atau kubur itu dipijak oleh hewan kendaraannya atau yg patah tangannya dan dia terjatuh darinya, sedang ketika itu dia dalam keadaan sakaratul maut, maka sebagai isyarat bahwa dia akan mati.

Atau bermimpi dia melipat selimutnya atau yang menyungsang tempat duduknya, atau terlepas serbannya, atau jatuh kopiyahnya, atau jatuh tangannya, atau terlanjur lidahnya, atau buta matanya, kesemuanya itu menunjukkan ta'bir bahwa dia akan mati atau terpecat dari jabatan dan pekerjaannya

WAllohu 'alam.
TEGUH T.A
About
Arti Mimpi Tukang Emas dan Tukang Sayur - written by TEGUH T.A , published at 8:20 PM , categorized as ta'bir mimpi . And has 0 comments

0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
loading...
Copyright ©2013 dunia islam by
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger
-->